Máy chấm công

Đầu đọc phụ KR101
KR101

Đầu đọc phụ KR101

Đầu đọc phụ FR1500
FR1500

Đầu đọc phụ FR1500

Đầu đọc phụ FR1300
FR1300

Đầu đọc phụ FR1300

Đầu đọc phụ FR1200
FR1200

Đầu đọc phụ FR1200

Nguồn 12V DC
Adaptor 12V DC

Nguồn 12V DC

Nguồn 5V DC
Adaptor 5V DC

Nguồn 5V DC

GS-6200C

GS-6200C

GS-6100CL

GS-6100CL

GS-8100CL

GS-8100CL

MÁY CHẤM CÔNG WISE EYE WSE 7500A
WSE 7500A

MÁY CHẤM CÔNG WISE EYE WSE 7500A

Máy chấm công RONALD JACK RJ550
RONALD JACK RJ550

Máy chấm công RONALD JACK RJ550

Máy chấm công RONALD JACK RJ919
RONALD JACK RJ919

Máy chấm công RONALD JACK RJ919

Máy chấm công RONALD JACK X628-C
RONALD JACK X628-C

Máy chấm công RONALD JACK X628-C

Máy chấm công RONALD JACK U160-C
RONALD JACK U160-C

Máy chấm công RONALD JACK U160-C

Máy chấm công Wise Eye WSE-808
Wise Eye WSE-808

Máy chấm công Wise Eye WSE-808